Author: CDC Writer

12509771_915176778530864_3761877450426946272_n

13 Jan โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2559 กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ได้แก่...

Read More
1111

30 Nov ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

Read More

28 May การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร...

Read More