Top 20 Internship Interview Question

Job-Interview
 

เมื่อผ่านการตอบรับจากใบสมัครแล้ว การสัมภาษณ์งานจึงเป็นด่านต่อไปในการเข้ารับการฝึกงาน การฝึกตอบคำถามที่พบเจอได้บ่อยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง คำถาม 20 คำถามในการสัมภาษณ์การฝึกงานที่พบเจอได้บ่อยมีทั้งหมดดังนี้

 

1. ลองเล่าเรื่องราวของคุณมาซิ
นักศึกษาควรกล่าวชื่อ อายุ การศึกษา ประวัติโดยย่อเพียงสังเขป  ควรใช้เวลาในการแนะนำตัวไม่เกิน 2-3 นาที และไม่เยิ่นเย้อเกินไป เว้นเสียแต่ว่าผู้สัมภาษณ์งานสอบถามเพิ่มเติมเอง

2. อะไรคือจุดอ่อน จุดแข็งของคุณ
ควรบอกจุดแข็งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน หรืออาจจะเสริมเหตุผลของจุดแข็งนั้นเพิ่มเติม และบอกข้อดีของจุดแข็งนั้นว่าสามารถส่งเสริมบริษัทได้แน่นอน และควรเลือกจุดอ่อนที่เป็นความจริงและกำลังปรับปรุงหรือพัฒนา เช่น ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง  ซึ่งตอนนี้กำลังเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

3. อะไรเป็นจุดมุ่งหมายของคุณในอีก 5 ปี ข้างหน้า
นักศึกษาอาจจะกล่าวถึงการเจริญเติบโตในสายงาน ในอีก 5 ปีข้างหน้า และแสดงถึงความหนักแน่นและเอาจริงเอาจังในการไปถึงเป้าหมาย

4. ทำไมคุณถึงสนใจฝึกงานกับเรา
นักศึกษาควรแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่อยากจะทำงานในบริษัท ซึ่งคำตอบควรเชื่อมโยงกับข้อมูลของบริษัทและเป้าหมายในการทำงานของตัวเอง

5. คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้าง
นักศึกษาควรหาความรู้ ประวัติ ของบริษัทนั้นๆ เพื่อแสดงความใส่ใจและความสนใจที่อยากจะทำงานกับบริษัทนั้นจริง ๆ

6. ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งนี้ อะไรที่ทำให้ต้องเลือกคุณ
นักศึกษาควรเริ่มอธิบายจากประสบการณ์ และความสามารถอย่างรวบรับที่เหมาะกับคุณสมบัติของงานและควรเน้นถึงจุดแข็ง บุคลิกของตนเองที่เหมาะสมกับงาน และแสดงความมั่นใจว่ามีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ

7. หลัก หรือปรัชญาในการทำงานของคุณคืออะไร
ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ต้องการอะไรที่ยาวมากนัก นักศึกษาควรตอบในแนวทางว่าจะทำงานให้สุดความความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อทุก ๆ งานที่ทำ

8. คุณชอบสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบใด
นักศึกษาอาจจะตอบว่าชอบสภาพแวดล้อมที่มีความร่วมมือกันและให้ความช่วยเหลือกันในองค์กร ควรตอบในลักษณะที่มีความร่วมมือกันเพื่อแสดงทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

9. คุณได้พัฒนาทักษะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานในครั้งนี้หรือไม่
นักศึกษาควรตอบทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น ทักษะภาษา การเขียน การสื่อสาร เป็นต้น

10. คุณประเมินทักษะในการสื่อสารและการเขียนของคุณได้อย่างไร
นักศึกษาควรประเมินไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไป และแสดงให้เห็นว่ากำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทักษะต่าง ๆ เหล่านี้

11. คุณอยากเรียนรู้อะไรจากการฝึกงานครั้งนี้
นักศึกษาควรหาข้อมูลลักษณะงานและตอบไปตามตรงว่าอยากเรียนรู้อะไรบ้าง

12. คุณสมัครงานที่อื่นไว้ด้วยหรือเปล่า
นักศึกษาควรตอบ ไปตามตรง แต่อย่าใช้เวลาพูดถึงในส่วนนี้มากนัก

13. ถ้าคุณต้องรับมือกับงานหลาย ๆ งานพร้อมกันคุณจะทำอย่างไร
นักศึกษาควรตอบให้เห็นถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีการเรียงลำดับ ความสำคัญก่อนหลังของงาน มองขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าตนเองสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างประสบการณ์สถานการณ์เดียวกันที่เคยผ่านมาในมหาวิทยาลัยเพื่อความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นได้

14. ถ้าหากว่าคุณได้มาเป็นพนักงานในองค์กรแล้วคุณจะทำอะไรให้กับองค์กรได้บ้าง
นักศึกษาควรตอบว่าจะรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ดีที่สุด และเสนอแนะ ชี้นำในสิ่งที่ทำได้ รวมทั้งไม่รีรอที่จะเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนเองสามารถทำได้

15. งานในฝันของคุณเป็นอย่างไร
นักศึกษาควรตอบคำตอบที่เรียบง่ายและเป็นกลาง เช่น เป็นงานที่ทำแล้วรักงานนั้น  มีผู้ร่วมงานที่ดี  ได้มีส่วนช่วยเหลือในงาน และทำให้รู้สึกว่าอยากไปทำงาน

นอกจากนี้ ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยหรือเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ อีกด้วยเช่น

16. เกรดเฉลี่ยของคุณเป็นเท่าไหร่

17.  คุณทำกิจกรรมอะไรมาบ้าง

18.  วิชาไหนที่คุณชอบที่สุด

19.  สิ่งที่คุณประทับใจมากที่สุดในชีวิตมหาวิทยาลัย

20. งานอดิเรกที่คุณชอบทำคืออะไร

คำถามเหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่พบเจอได้บ่อยในการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาควรเตรียมตัวให้ดีเพื่อแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงคุณสมบัติ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

 
Source by www.job-passport.com