ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจไทย

1111

30 Nov ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจไทย ประกาศผลและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ASIATIQUE The Riverfront

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ทีม ธัญญะ”

1. นางสาวธันย์สิตา วงษ์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 5602686221
นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาเอกการตลาด

2. นางสาวกนกกาญจน์ ไชยมงคล เลขทะเบียน 5502625014
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเอกการตลาด

3. นางสาวอรุณสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ เลขทะเบียน 5602685264
นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาเอกการตลาด

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.