ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัล Silver Button ในงาน Youtube Fanfest

11393040_995073073860185_4639231186589699407_n

05 Jun ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัล Silver Button ในงาน Youtube Fanfest

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา Youtube Thailand ได้จัดงาน Youtube Fanfest ขึ้นที่โรงแรมอนันตรา สยาม 
บางกอก โฮเท็ล โดยเป็นงานรวมตัว Creator ชาวไทย เพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันโดยมีการเชิญ Youtuber ระดับโลกเข้ามาพูดคุย 
ตอบคำถามกันภายในงาน นอกจากนั้นยังมีการมอบโล่รางวัล Silver Button ให้กับ Creator ที่มียอด subscribe หรือผู้ติดตามถึง หนึ่งแสนคน
หนึ่งในผู้รับรางวัลในครั้งนี้คือแชแนล “KNN” แชแนลตลกอารมณ์ดีสไตล์วิดีบล็อก ซึ่งนำทีมโดย

1. นายกานต์ นิชนันท์ รัตนารมย์ (กลาง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
2. นายพิชิตพงษ์ สมิทธิเวศม์ (ซ้าย) ภาควิชาการเงิน
3. นายจิรัฏฐิติ เวียงสี (ขวา)

โดยแชแนล KNN นั้น ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามปัจจุบัน 140,000 คน อัพโหลดวิดีโอลง Youtube ทุกสัปดาห์ สามารถติดตามผลงาน
ได้ที่ www.youtube.com/kanninich
No Comments

Post A Comment