Activity News

11167708_10206887335285225_3964722887599955916_n

01 May ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...

Read More
10686643_347409758797322_8912084959025994102_n

23 Apr ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก “กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2557 ภายใต้โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก “กิจกรรมแม็คโคร...

Read More