การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

28 May การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1035

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1033

No Comments

Post A Comment