ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง

11167708_10206887335285225_3964722887599955916_n

01 May ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung” ประกาศผลและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ทีม Demeter”
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

1. นายชลิต ติรชูพันธ์ เลขทะเบียน 5402685183
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเอกการเงิน

2. นางสาวสุชา ไวยนิยี เลขทะเบียน 5402685100
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเอกวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง

3. นางสาวจิดาภา โล่พิทักษ์อุดม เลขทะเบียน 5402685381
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเอกการตลาด

4. นางสาวธันยชนก สัจภรณ์วโรทัย เลขทะเบียน 5402686611
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ

5. นางสาวนันทพร มาอุ่น เลขทะเบียน 5402520059
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเอกการบัญชี

6. นายจิรพนธ์ ศิริเสรีวรรณ เลขทะเบียน 5502685158
นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาเอกคู่การเงินและบริหารการปฏิบัติการ

10978637_10206294902474775_1037742420274602961_n

unnamed

No Comments

Post A Comment