ธนาคารกรุงไทยรับสมัครงาน โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558

KTC

20 May ธนาคารกรุงไทยรับสมัครงาน โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558 หากนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครงานกับทางธนาคาร สามารถเข้าไปสมัครงาน Online ได้ที่ http://www.ktb.co.th

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558
1. สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Business Center) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า
2. สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า

คุณสมบัติ
– นักศึกษา จบใหม่ รวมถึงผู้มีประสบการณ์การทำงาน
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า (สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า (สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่) ด้วย GPA 3.25 ขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร วิศวกรรมศาสตร์
– ผ่านการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
– มีทักษะที่ดีมากทางภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
– มีทักษะที่ดีด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
– มีภาวะผู้นำ ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ
– มีบุคลิกแบบ Independent และ Self initiative
– อายุไม่เกิน 30 ปี ในปี พ.ศ.2558 (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2528 เป็นต้นมา)

วิธีการคัดเลือก
– ทดสอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์ / Assessment

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ที่ http://www.ktb.co.th
– สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง http://goo.gl/ZnBXn4
– สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ http://goo.gl/SmElDq

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ktb.co.th
หัวข้อ “สมัครงานและทุน”
งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร โทร. 0-2208-7714-17

unnamed

No Comments

Post A Comment