SWITZERLAND

About This Project

1393158122-zurigo

หากพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์ หลายคนมักจะนึกถึงภูมิประเทศที่สวยมาก ภูเขา ลำธาร ธรรมชาติ หรือหลายคนอาจจะนึกถึงธนาคาร นาฬิกา หรือแม้แต่ชีสต์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในยุโรป (แต่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป) นั้น ยังมีความน่าสนใจอีกมากมาย


เหตุใดจึงควรเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากความสวยงามของภูมิประเทศ ระบบการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่เป็นรองใคร ข้อดีของการเรียนต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถ สรุปได้ดังนี้

  1. มีคุณภาพการศึกษาสูง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จากผลการศึกษา PISA สวิสติดอันดับ Top 20 ของโลก นอกจากนั้นสวิสยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอีกมากมาย
  1. เป็นผู้นำทางด้านวิจัยระดับโลก ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ CERN สถาบันวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ระดับโลก รวมถึงการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness ก็เกิดจากสถาบัน IMD ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  2. มีโปรแกรมให้เลือกหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
  3. โปรแกรมส่วนใหญ่จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ในขณะเดียวกัน การเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาที่สาม อย่างเช่น เยอรมัน และฝรั่งเศส
  4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย คุณภาพชีวิตดี และมีความปลอดภัยสูง

ส่วนข้อเสียหลักๆ ในการเรียนต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือค่าครองชีพที่สูงกว่าประเทศในทวีปยุโรปอื่นๆ

 

ระบบการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากรัฐแต่ละรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการทางศึกษาระดับอนุบาล มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ทำให้การศึกษาอาจจะแตกต่างกันไปบ้างระหว่างรัฐ

การศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับอนุบาล เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดนทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 4 ปี

ระดับประถมศึกษา จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ โดยเด็กสวิตทุกคนจะต้องเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป ส่วนจำนวนปีที่เรียนแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล ส่วนใหญ่คือ 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดให้ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี แต่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีเวลาทั้งสิ้น 9 ปี เด็กสวิตต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ โดยนักเรียนจะมีอายุประมาณ 13-15 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา โดยสายสามัญมุ่งสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ Private School ที่แพงที่สุดในโลก 10 แห่ง โดยมาตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประจำ มีนักเรียนทั้งหมด 100,000 คน ค่าเล่าเรียนตกปีละประมาณ 3,300,000 บาท โรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้แก่ Institut Le Rosey, Lyceum Alpinum Zuoz, Brillantmont International School, Institut auf dem Rosenberg, Collège Champittet, Aiglon College ฯลฯ

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์มีทั้งหมด 12 แห่งด้วยกัน ซึ่ง 10 แห่งเป็นของมณฑล ที่เหลืออีก 2 แห่งเป็นของรัฐบาลกลาง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ทั่วไป

มหาวิทยาลัยนสวิตเซอร์แลนด์ สามารถแบ่งออกได้เป็นระบบมหาวิทยาลัย (University) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (University of Applied Sciences หรือ Fachhochschule) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เช่น Fine arts universities, Pedagogical universities  หรือวิทยาลัยด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว


การสมัครศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์

นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครศึกษาต่อได้โดยตรงจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยทั่วไปเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย Transcript ระดับ ม.4 – 6 โดยนักศึกษาจะต้องขอเทียบระดับการศึกษาว่าเทียบเท่ากับ Leaving Certificate ของสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากสถานศึกษาไม่ยอมรับ นักศึกษาอาจจะต้องสมัครสอบเข้า หรือสอบ Entrance หรืออาจสมัครเข้าหลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาเรียน 1 ปี โดยนักศึกษาสามารถยื่นสมัครผ่านมหาวิทยาลัย ได้ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคมของปีการศึกษาที่จะเข้าศึกษา นอกจากนั้นยังอาจจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน (DSH, TestDaF, ZMP, ZOP) หรือฝรั่งเศส แล้วแต่หลักสูตร

ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีสามารถเขียนจดหมายสมัครโดยตรงไปที่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนบทรานสคริปและผลการสอบวัดความสามารถทางภาษา

 

การใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์

การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์มีความคล้ายคลึงกับการเรียนต่อในต่างประเทศโดยทั่วๆ ไป การเตรียมความพร้อมด้านภาษา จิตใจ ร่างกาย รวมถึงแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ เป็นสิ่งสำคัญ นักศึกษาต้องเปิดใจให้กว้าง เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้าสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ

อาหาร  อาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความคล้ายคลึงกับอาหารในยุโรปทั่วไป เช่น พิซซ่า สปาเกตตี้ อาหารจานเนื้อ สลัด ขนมปัง และฟองดู อาหารในสวิสอาจมีส่วนผสมของชีสต์ค่อนข้างเยอะ ซึ่งอาจจะไม่ถูกปากคนไทยนัก นอกจากนั้น สวิสยังมีค่าของชีพค่อนข้างสูง การฝึกทำอาหารไทยเมนูง่ายๆ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีทีเดียว หรือเลือกที่จะฝากท้องไว้กับโรงอาหารของมหาวิทยาลัยก็เป็นทางออกที่ไม่แย่นัก

ที่พัก  ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีหอพัก นักศึกษาจึงต้องหาที่พักเอง โดยอาจหาข้อมูลจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลัยหรือเมือง สอบถามกับ student advisor ที่มหาวิทยาลัย หรือหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต ในช่วงแรกที่ยังหาที่พักไม่ได้ การพักใน Youth Hostel (Jugendherberg) ก็เป็นทางออกฉุกเฉินที่ดี

การเดินทาง  สวิตเซอร์แลนด์มีระบบการขนส่งมวลชนที่ทันสมัย ทั้งรถไฟ (SBB) รถบัส รถราง การเดินทางระยะใกล้ๆในเมือง นักศึกษาอาจเลือกใช้จักรยานเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่หากเมืองใดมีเนินหรือภูเขาเยอะก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยในการปั่นนิดหน่อย  สนามบินหลักของสวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วย สนามบินซูริก บาเซล เบิร์น  ฯลฯ

 

 

Category
STUDY ABROAD