UNITED KINGDOM

About This Project

212367

สหราชอาณาจักร นั้นประกอบไปด้วย อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ ถึงแม้จะมีหลายส่วนแต่โดยปกตินักศึกษาไทยที่ไปจะสนใจเข้าเรียนในประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ อย่างที่ทราบกันดีประเทศอังกฤษนั้นถือเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่เป็นแม่แบบของความรู้วิทยาการต่างๆของโลกในปัจจุบัน ทั้งภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการของประเทศต่างๆในโลก หรือแม้กระทั่งความรู้วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น การค้นพบ DNA การค้นพบอะตอม หรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของวิชาอย่างเศรษฐศาสตร์ ก็เกิดขึ้นและพัฒนาก้าวหน้าจนเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในประเทศอังกฤษนี้ นอกเหนือจากการที่เป็นบ่อเกิดของวิชาความรู้ต่างๆ แล้ว อังกฤษยังเป็นประเทศที่มีบ้านเมืองน่าอยู่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในรูปสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม ทั้งพระราชวังและโบสถ์ในศาสนาคริสต์ รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาและทะเลสาบ นอกจากนั้นการไปเรียนในสหราชอาณาจักรยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปโดยใช้เวลาไม่มากนัก เช่น สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตก เช่น เยอรมนี สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยเครื่องบิน และมีระบบรถไฟความเร็วสูงลอดช่องแคบอังกฤษเพื่อเชื่อมต่อกับภาคพื้นยุโรป สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆในยุโรปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

ทำไมต้องเรียนที่สหราชอาณาจักร

• เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

• เป็นแม่แบบของการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้มีโอกาสได้ฝึกฝนจริง

• เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง บุคคลไม่สามารถถือครองอาวุธปืนได้โดยเสรี

• เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้าน วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์

• หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่สามารถจบได้ในเวลาหนี่งปี

• หลักสูตรปริญญาตรีหลายหลักสูตรใช้เวลาเพียงแค่สามปี

 

การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนค่อนข้างสะดวก และมีความนิยมในการเดินทางด้วยจักรยานในเมืองมหาวิทยาลัยต่างๆ อาหารสดมีราคาไม่แพง สามารถซื้อเพื่อนำมาปรุงอาหารเองได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างสบาย บ้านเมืองมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัยสูง

 

ที่พัก โดยส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีหอพักให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งค่อนข้างสะดวกในการเดินทางและมีราคาไม่แพง แต่ในหลายเมือง เช่นลอนดอนที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง และค่าที่พักแพง มหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีปริมาณหอพักจำกัด ทำให้นักศึกษาที่ไปเรียนต่อในเมืองเหล่านี้ต้องวางแผนในการหาที่อยู่ล่วงหน้า

การเดินทางการเดินทางในเมืองใหญ่ จะมีระบบขนส่งมวลชนทั้งรถประจำทางและรถไฟฟ้าที่ดีมาก สามาถใช้เดินทางไปสู่พื้นที่ต่างๆ ในเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีตารางเวลาที่แน่นอน ส่วนในเมืองขนาดเล็กและเมืองมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเดินทางโดยรถจักรยานได้โดยสะดวก การเดินทางระหว่างเมืองสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบทั้ง รถไฟ รถโดยสาร รวมทั้งเครื่องบิน ซึ่งมีความสะดวกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าเดินทางจากจุดไหนไปสู่จุดไหน โดยที่ค่าโดยสารระบบขนส่งต่างๆอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย แต่สำหรับรถไฟและรถโดยสาร นักศึกษาสามารถสมัครบัตรที่สามารถนำมาใช้ลดราคาในการซื้อตั๋วโดยสารได้

– ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาพอสมควรโดยเฉพาะทุนรัฐบาลอังกฤษ (Chevening Scholarship) นักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากไทยสามารถสมัครเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ รวมทั้งยังมีทุนการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง รวมทั้งทุนการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ เช่น ทุนบริษัทเชลล์

อาหารการกิน ที่นี่มีอาหารการกินที่ค่อนข้างหลากหลาย สามารถหาอาหารจากประเทศต่างๆ ทั้ง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส อิตาลี ไทย เป็นต้น แต่ราคาอาหารอยู่ในระดับสูงเนื่องจากค่าแรงที่สูง และมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มถึงกว่า 20% แต่ถ้าซื้ออาหารสดจากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีอยู่ทั่วไป แล้วนำมาประกอบอาหารจะสามารถประหยัดได้ค่อนข้างมาก

ค่าใช้จ่าย ในการใช้ชีวิตค่าครองชีพค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับเมืองที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งอยู่

ค่าหอพัก  ค่าเช่าจะแตกต่างกันไปตามเมืองที่อาศัยอยู่ ประเภทห้อง ทำเลที่ตั้ง โดยเมืองใหญ่ เช่น ลอนดอนจะมีค่าเช่าสูงถึงประมาณ
150 – 250 ปอนด์ต่ออาทิตย์ และในเมืองอื่นๆ จะมีค่าเช่าประมาณ 80 – 150 ปอนด์ต่อสัปดาห์

ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง โดยทั่วไปการโดยสารรถโดยสารในเมืองจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1-2 ปอนด์ต่อครั้ง รถไฟระหว่างเมืองนั้นขึ้นอยู่กับระยะทาง โดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ 15 ปอนด์ ต่อการเดินทางในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการเดินทางระหว่างเมืองจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเดินทางนอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยสามารถเลือกเดินทางในช่วงนั้นได้ถ้าสะดวกในการเดินทาง

ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราสามารถควบคุมได้ เพราะเราสามารถเลือกที่จะทำอาหารรับประทานเองแทนการรับประทานอาหารนอกบ้านได้ ซึ่งอาหารสดจะมีราคาถูกกว่าอาหารปรุงสำเร็จค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ยสามารถอยู่ได้ในระดับ 50 ปอนด์ต่อสัปดาห์ ถ้าทำอาหารเอง

Date

July 01, 2014

Category
STUDY ABROAD