Acc

วัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
สามารถคอปอร์เรชั่น

พิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรีนสปอต จำกัด

เมธินี จงสฤษดิ์หวัง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

โสภาวดี  เลิศมนัสชัย

กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ปนัดดา เจณณวาสิน

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีซูซุโอเปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย

พิธีกร นักแสดง
และผู้ประกาศข่าวช่อง 5